Logo

Speelt ende Queelt

Middeleeuws Consort / Consort of Medieval Musicians / Consort de musiciens Médiévales / Middelaltlerliche MusikGruppe

&

Logo

Ars Manu

Middeleeuwse Ambachten / Medieval Crafts / Artisanat Médiéval / Middelalterliches Handwerk

 

 

!!!Wij zoeken dringend extra muzikanten !!! Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op via de contactpagina van onze site.

 

×
Taal:
Algemeen :
Leden & Gastleden (nog niet volledig) :
Onze instrumenten :
Repertorium/Luisterfragmenten :
Fotoalbums :
Agenda :
Links :
Contact :

 

 

 

 

Troubadours

Speelt ende Queelt - Wie zijn wij ?

 

Het Middeleeuws Consort "Speelt ende Queelt" is een ensemble van muzikanten die betrachten op een zo correct mogelijke manier de muziek uit de Middeleeuwen opnieuw ten gehore te brengen. Dit betekent dat we hoofdzakelijk gebruik maken van middeleeuws correct en verantwoorde instrumenten, voor zover dit mogelijk is, natuurlijk. Dit in combinatie met aangepaste kledij. Het ensemble werd opgericht in 2011-2012, dus is nog zeer recent.

 

 

 

 

Speelt ende Queelt - Wat doen wij ?

 

Naast optredens/performances tijdens kampementen op Middeleeuwse festivals, zoals "De Quaeye Werelt", "Quondam", "Veldslag bij Aarschot" & "Middeleeuws Ter Apel", zijn wij tevens inzetbaar voor kerstmarkten, ambachtsmarkten, feesten zoals huwelijken - tijdens kerkdienst of op avondfeest - of om een middeleeuws banket muzikaal op te luisteren of welke andere gelegenheid dan ook welke een speciaal, middeleeuws kader verdient.

 

Speelt ende Queelt - Vanwaar komt de naam "Speelt ende Queelt " ?

 

De naam van ons Consort is ontstaan vanuit datgene wat we doen, namelijk instrumenten bespelen, vandaar ook het gedeelte "Speelt" en we ook heel wat zingen, wat leidt tot het gedeelte "Queelt". "Quelen", in het Oudnederlands/Diets ook wel khwelen of kvelen geschreven, betekende zoveel als zingen, de stem gebruiken, zijn "keel" openzetten. "Ende" betekent gewoon het huidige voegwoord "en". Vermits we deze twee zaken dan ook in alle mogelijke combinaties hanteren zijn we tot de naam "Speelt ende Queelt" gekomen.

 

Speelt ende Queelt - Wat is ons instrumentarium ?

 

In de Middeleeuwen bestonden in hoofdzaak twee groepen instrumenten : de zachtklinkende instrumenten en de luidklinkende instrumenten. Tot de groep van de zachtklinkende instrumenten behoren o.a. het portatiefje - een klein schootorgeltje - de snaarinstrumenten zoals vedel, luit, rebeq, harp, psalter, citer, lier, hakkebord en enkele houtblazers zoals de fluit, pommer, schalmei.Tot de groep van de luider klinkende instrumenten behoren andere blaasinstrumenten zoals schalmei, doedelzak, bazuin, ook nog de draailier en de slaginstrumenten zoals de trom, tamboerijn, triangel, ratel en allerhande belletjes. Wijzelf richten ons voornamelijk op de eerste groep, zacht klinkende instrumenten dus. Wij wagen ons ook evenzeer aan die andere groep omdat we ook vaak buiten optreden en dan de zachte instrumenten vaak iets te zacht kunnen klinken. Het leuke aan de hele opzet is naar combinaties te gaan zoeken tussen al deze instrumentgroepen en instrumentfamilies, vaak dan ook nog in combinatie met de menselijke stem.

 

Ambachten

Ars Manu - Wie zijn wij ?

 

"Ars Manu" is het ambachtelijk deel van onze groep. Het bestaat uit mensen die zich toeleggen op allerlei uiteenlopende ambachten of Handwerk. Dit betekent dat we hoofdzakelijk gebruik maken van middeleeuws correct en verantwoorde grondstoffen (stoffen,hout,wol etc.), alsook werktuigen en gereedschappen om zo uiteenlopende voorwerpen te vervaardigen. Voor zover dit mogelijk is, natuurlijk. Dit in combinatie met aangepaste kledij. Het ensemble werd opgericht in 2013, dus nog recenter.

 

Ars Manu - Wat doen wij ?

 

Naast optredens/performances tijdens kampementen op Middeleeuwse festivals, zoals "De Quaeye Werelt", "Quondam", "Veldslag bij Aarschot" & "Middeleeuws Ter Apel", zijn wij tevens inzetbaar voor kerstmarkten, ambachtsmarkten, feesten zoals huwelijken - tijdens kerkdienst of op avondfeest - of om een middeleeuws banket een extra cachet te geven of welke andere gelegenheid dan ook welke een speciaal, middeleeuws kader verdient.

 

Ars Manu - Vanwaar komt de naam "Ars Manu " ?

 

De naam van dit gezelschap is ontstaan vanuit datgene wat we doen, namelijk Handwerk en Ambachten. "Ars" is het Latijnse woord voor "kunst". Het Latijnse woord "Manu" betekent letterlijk "met de hand". Voegen we deze twee nu samen tot "Ars Manu", krijgen we dus de eigenlijke betekenis "Kunst met de hand", oftewel handkunst, waaronder ook de ambachten vallen.

 

Ars Manu - Wat gebruiken wij ?

 

In de Middeleeuwen bestonden er slechts beperkte grondstoffen. Voor het vervaardigen van kleding of andere gebruiksvoorwerpen van textiel, gebruikte men hoofdzakelijk linnen, zijde, wol & velours. Voor meubelen hout en gesmeed ijzer. Verder was er nog vlas en riet voor het vlechten van manden of het maken van papier. Dat waren zowat de voornaamste grondstoffen of materialen tot de welke wij ons dan ook beperken. Er werd gewerkt met allerlei mogelijk hulpmiddelen/gereedschappen die eveneens waren vervaardigd uit deze zelfde grondstoffen. ook dat betrachten we dan ook zo goed mogelijk te respecteren, wat niet altijd even eenvoudig is.

 

OPMERKING Website

 

 

Deze website is nog onder verdere constructie en zal dus regelmatig aangevuld of gewijzigd worden.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar begin van de pagina